• Επιχειρώντας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

    Επιχειρώντας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου λειτουργεί από το 1985. Τομείς δραστηριότητας είναι η διοίκηση και παραγωγή τεχνικών έργων ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, η μελέτη και ο σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η τεχνική και οικονομική συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και ποιότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

CTA-Inspection

CTA-Gas

Φωτοβολταϊκά