Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Έχετε Ερωτήσεις? Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.

Οι ερωτήσεις σας… Οι Απαντήσεις μας :

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Ποιός είναι το καλύτερο σύστημα θέρμανσης; (Χρήστος)

Διαβάστε λεπτομερώς τα αποτελέσματα μελέτης σύγκρισης κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ή απλά δείτε τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων.

Σύγκριδη κόστους για διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης

 • Πώς γίνεται η κατανομή της δαπάνης του πετρελαίου;

Ο τρόπος καταμερισμού των δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει καθοριστεί από την τεχνική οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 2427/1983 η οποία θεσπίστηκε με το από 7/11/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ’)
Από τις δαπάνες θέρμανσης αυτές πού αφορούν την συντήρηση ή την επισκευή του συστήματος θέρμανσης, κατανέμονται ανάλογα με τα χιλιοστά (ποσοστό) του κάθε διαμερίσματος στην κατηγορία θέρμανσης. Τα χιλιοστά αυτά είναι ανάλογα τον όγκο του κάθε διαμερίσματος. Σήμερα οι μηχανικού για τον καθορισμό των χιλιοστών αυτών λαμβάνουν υπ’ όψην τους όχι μόνο τον όγκο αλλά και τις θερμικές απώλειες κάθε διαμερίσματος λόγω ανοιγμάτων, εξωτερικών επιφανειών, τύπου μόνωσης και άλλων παραμέτρων
Όσον αφορά την δαπάνη πετρελαίου, αυτή κατανέμεται ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης κάθε πολυκατοικίας:

 • -> -> Πολυκατοικίες ΧΩΡΙΣ αυτονομία θέρμανσηςΣτις πολυκατοικίες με θέρμανση αυτού του τύπου η δαπάνη πετρελαίου θέρμανσης κατανέμεται όπως και η δαπάνες επισκευών κλπ του συστήματος σύμφωνα με τον τύπο:Κ = Π * (Χδ / Σ Χδ)
  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
  Σ Χδ= Το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων.Διαιρούμε δηλαδή το ποσό που θέλουμε να κατανείμουμε με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων και πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος για να βαρούμε την συμμετοχή του.
 • ->-> Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητέςΈνα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με με τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με τις ώρες χρήσεως της θέρμανσης από το αντίστοιχο διαμέρισμα σύμφωνα με τον τύπο:Κ = Π * ( Χδ * Ωδ) / (Σ Χδ * Ωδ)
  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
  Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
  Σ Χδ * Ωδ= Το άθροισμα των γινομένων των ωρών επί τα χιλιοστά όλων των διαμερισμάτων.
 • ->->Αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειώνΣτην περίπτωση αυτή οι δαπάνες πού αφορούν την κατανάλωση πετρελαίου κατανέμονται με βάση την μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού πού έχει σχεδιάσει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ο Μηχανικός έχει υπολογίσει στην μελέτη του τις σχετικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρακάτω τύπο σε συνάρτηση με τον χρόνο που κάθε ιδιοκτησία χρησιμοποιεί την θέρμανση, ως ακολούθως:Κ = Π * [ fi * εi + (( Ωδ * εi ) / ( Σ Ωδ * εi ))* ( 1 - Σ fi * εi)]
  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  εi = ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
  fi = ο συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
  Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
  Σεi * Ωδ = Το άθροισμα των γινωμένων των ωρών επί συντελεστές επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων.
 • ->->Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με θερμιδομετρητέςΈνα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών σύμφωνα με τον τύπο:Κ = Π * ( Θδ / Σ Θδ)
  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π= η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  Θδ= Η κατανάλωση του διαμερίσματος σε θερμομονάδες.
  Σ Θδ = Το άθροισμα των καταναλώσεων σε θερμομονάδες όλων των διαμερισμάτων.
 • Τι είναι το πάγιο θέρμανσης;

Ακόμα και στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, ένα μέρος του πετρελαίου κατανέμεται όχι λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κατανάλωση και τα χιλιοστά θέρμανσης, όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, αλλά αποκλειστικά ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα θα χρεωθεί με ένα (μικρό) μέρος του πετρελαίου πού καταναλώθηκε ακόμα και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου την θέρμανση του. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:
Πρώτον το σύστημα θέρμανσης μιας πολυκατοικίας έχει βελτιστοποιηθεί για την θέρμανση χώρων συγκεκριμένου όγκου. Αν χρησιμοποιείται για μικρότερους χώρους δεν λειτουργεί με τους βέλτιστους όρους και άρα υπάρχει σπατάλη καυσίμου.
Δεύτερο και σημαντικότερο: Ένας χώρος πού δεν θερμαίνεται λειτουργεί σαν μια ψυχρή μάζα πού απορροφά θερμότητα από τις γειτονικές ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα αυτές να χρειάζονται περισσότερο καύσιμο για να θερμανθούν.

 • Στην πολυκατοικία μας έχουμε αυτονομία, και κατανέμουμε την δαπάνη του πετρελαίου λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος , και τις ώρες κατανάλωσής του. Μήπως είναι σωστότερο να τοποθετήσουμε θερμιδομετρητές;

Αν σαν θερμιδομετρητές εννοείς το ψηφιακό σύστημα που μετράει την θερμοκρασία και την ποσότητα (ροή) του θερμού νερού στην είσοδο και την έξοδο κάθε διαμερίσματος, τότε η απάντηση είναι ναι. Είναι το σωστότερο σύστημα μέτρησης κατανάλωσης θέρμανσης.
Τα παλαιά συστήματα συνυπολογισμού χρόνου και άλλων συντελεστών όπως χιλιοστών (όπως αυτό που χρησιμοποιείς), ή θερμικών απωλειών, αποτελούσαν μια πολύ χονδρική προσέγγιση υπολογισμού της ενέργειας που καταναλώθηκε μέσα σε κάθε διαμέρισμα.
Το νέο ψηφιακό σύστημα μετράει την πραγματική ενέργεια που εισέρχεται και εξέρχεται για κάθε διαμέρισμα και υπολογίζει την διαφορά, που είναι φυσικά η ενέργεια που καταναλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Και στην περίπτωση αυτή η τελική κατανομή της αξίας του καυσίμου γίνεται με κάποια προσέγγιση, η οποία όμως είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις παλαιότερες μεθόδους.
Ακόμη θα πρέπει να δείτε αν στον κανονισμό της πολυκατοικίας αναφέρεται ο ακριβής τρόπος κατανομής της δαπάνης καυσίμου, πράγμα που πιθανώς θα σας δημιουργήσει τυπικό πρόβλημα, εφόσον αυτός ο τρόπος θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Επίκειται όμως νομοθετική ρύθμιση του θέματος με νέα Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία ήδη έχει ίδη ολοκληρωθεί και θα θεσπιστεί προσεχώς νομοθετικά. Αυτή τροποποιεί την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

 • Στην πολυκατοικία μας υπάρχει κεντρική θέρμανση. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο καταστήματα που χωρίς να ρωτήσουν κανέναν έβγαλαν τα θερμαντικά σώματα. Κατόπιν αρνούνται να πληρώνουν ακόμη και το πάγιο θέρμανσης που τους χρεώνει η διαχείριση. Είναι νόμιμο;

Αν προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ότι πρέπει να πληρώνουν το πάγιο θέρμανσης τότε είναι υποχρεωμένοι να την πληρώνουν ότι και να λένε.
Ακόμη πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται κάθε επέμβαση, περιλαμβανομένης βέβαια της αφαίρεσης, στα θερμαντικά σώματα, χωρίς την άδεια της συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Άρα είναι υπόλογοι και για το θέμα αυτό.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

 • Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον: Ποια έργα μένουν εκτός και Πού διοχετεύονται τα κονδύλια?

Σύμφωνα με  αποφάση του ΥΠΕΚΑ, στις 7/1/2015, απεντάσσονται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» οι παρεμβάσεις σε ορισμένους δήμους που δεν παρουσίαζαν πρόοδο και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στις κατοικίες, από τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφέρει ενδεικτικά ότι «ανακαλούνται οι αποφάσεις ένταξης των ενταγµένων πράξεων του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που περιλαµβάνονται στονσυνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση µε τις κύριες συµβάσεις. Οι αποφάσεις ένταξης ανακαλούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

Τον σχετικό πίνακα και την απόφαση μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ

Όσον αφορά την χρηματοδότηση για τις κατοικίες, η δεύτερη απόφαση του υπουργείου προβλέπει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση ταµείου για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το πρόγραµµα Άµεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών συνολικού ύψους τριακοσίων επτά εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων (307.200.000) ευρώ, χρηματοδοτείται από τα επί µέρους επιχειρησιακά προγράµµατα ως ακολούθως:

(α) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στηνΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» µε εξήντα οκτώ εκατοµµύρια (68.000.000) ευρώ

(β) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στηνΠεριφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» µε είκοσι τρία εκατοµµύρια (23.000.000) ευρώ

(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» µε δεκαοκτώ εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (18.600.000) ευρώ

(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας στηνΠεριφέρεια Αττικής» µε τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια (34.000.000) ευρώ»

(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ

(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» µε εκατόν πενήντα πέντε εκατοµµύρια (155.000.000) ευρώ

(ζ) ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής» µε έξι εκατοµµύρια (6.000.000) ευρώ.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • Υπάρχουν ενεργειακοί επιθεωρητές που είναι πιστοποιημένοι και άλλοι που δεν είναι; (Γιάννης Ν.)

Αρχικά,  8.500 ενεργειακοί επιθεωρητές πιστοποιήθηκαν ως προσωρινοί το 2010, για να ξεκινήσει τότε ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρήσεων στα ακίνητα, που είχαν πιστοποιηθεί με βάση την 10ετή επαγγελματική τους εμπειρία.

Εν συνεχεία, κατόπιν παρακολούθησης  κύκλου σεμιναρίων, που είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές, χωρίς η επαγγελματική εμπειρία να αποτελεί προϋπόθεση, περισσότεροι από 16.000 μηχανικοί,  υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής στο οριστικό μητρώο.

Όμως, η ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων για την καταχώρηση σε οριστικό μητρώο, γίνεται πλέον κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, σε εξετάσεις που διεξάγονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  Στις 30/10/2014, δόθηκε στη δημοσιότητα  οριστική κατάσταση επιτυχόντων στις εξετάσεις χορήγησης άδειας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων (εξετασθέντες έως 31/8/2014).

Εντυπωσιακό είναι ότι οι  επιτυχόντες,  σύμφωνα με την παρακάτω λίστα, είναι μόλις 132!

Δείτε όλα τα ονόματα, εδώ…

(Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου (Δημοσθένης Καπάζογλου), είναι πιστοποιημένο κατόπιν επιτυχούς εξέτασης)

  • Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ; (Γιώργος)

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) άνω των 50 τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2012)
– για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) άνω των 50 τ.μ.
– με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

  • Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ; (Μαρία)

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:
– για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ. ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)
– για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας , βιοτεχνίας , αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών) , εργαστηρίου , αποθήκης , στάθμευσης αυτοκινήτων , πρατήρια υγρών καυσίμων.

  • Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ; (Δημήτρης)

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων (εφόσον δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου – π.χ. μετά τη νομιμοποίηση κλειστού ημιυπαίθριου χώρου).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012
Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου.
Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 • Το φυσικό αέριο είναι επικίνδυνο; (Γιάννης)

Το φυσικό αέριο, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν είναι επικίνδυνο. Σε περίπτωση διαρροής σε ανοικτό χώρο το φυσικό αέριο διαχέεται στην ατμόσφαιρα καθώς είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Για να δημιουργηθεί έκρηξη θα πρέπει να υπάρξει διαρροή σε κλειστό χώρο, όπου το φυσικό αέριο θα ανακατευτεί με το οξυγόνο και στη συνέχεια το μίγμα θα έρθει σε επαφή με σπίθα από φλόγα. Παρά ταύτα το φυσικό αέριο αναφλέγεται μόνο σε περιεκτικότητα 5% έως 15% κατ’ όγκο το οποίο σημαίνει ότι πιο αραιά ή πιο πυκνά μίγματα δεν μπορούν να δημιουργήσουν έκρηξη

ΑΔΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Ποιά είναι η διαδικασία για ίδρυση και λειτουργία καταστήματος τροφίμων υγειονομικού ενδιαφέροντος; (Πέννυ)

Η ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σε δυο στάδια

1. Προέγκριση της ίδρυσης στον Δήμο, πριν από οποιαδήποτε εργασία και 2. Γνωστοποίηση στον Δήμο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και συμμόρφωσης με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγειινής (πυροπροστασία, διάταξη χώρου κ.α). Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Υπάρχει εύκολος τρόπος για τον υπολογισμό δόσεων δανείου, για να το συνυπολογίσω σε μια τεχνικοοικονομική μελέτη; (Γιώργος Π.)

Μπορείτε να κάνετε χρήση σχετικών εργαλείων υπολογισμού δόσεων δανείου από το διαδίκτυο.

 Έχετε Ερωτήσεις? Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.