24.01.13

Από την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και μέχρι τις 22 Μαρτίου 2013 τίθενται σε ισχύ οι παρακάτω προσφορές προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο:

1) Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης

Δίνεται η παρακάτω έκπτωση στα τέλη σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α.:

 • 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για τις κάτωθι περιπτώσεις πελατών:
  • Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 140.000kcal/h
  • Αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη 170.000 kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (θα καταβάλλεται το 50% για κάθε νέο μετρητή πλην του 1ου)
  • Επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000kcal/h
  • Ειδικοί Επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100.000kcal/h
 • 50% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για τις κάτωθι περιπτώσεις πελατών:
  • Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ από 50.000 kcal/h μέχρι 140.000kcal/h
  • 5 και άνω Αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις) ανά νέο παροχετευτικό αγωγό.
  • Όλοι οι Επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).

Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.

2) Χρηματοδότηση εγκατάστασης θέρμανσης φ.α.

Επίσης από την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και έως τις 22 Μαρτίου 2013 τίθεται σε ισχύ, και παράλληλα με τις άνω προσφορές, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου απευθείας από την ΕΠΑ Αττικής σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Χρηματοδοτούμενο Ποσό (προ ΦΠΑ)
>= 200.000 10.000€
170.000 – 199.999 8.000€
140.000 – 169.999 6.000€

• Ισχύει για Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα άνω των 140.000 kcal/h.
• Η χρηματοδότηση καλύπτει μέχρι το ποσό των 10.000€ πλέον ΦΠΑ.
• Δυνατότητα αποπληρωμής σε 3 ή 5 έτη σε διμηνιαίες δόσεις (18 ή 30) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι:
Σε περίπτωση διαπίστωσης πελάτη που έλαβε προσφορά δηλώνοντας διαφορετικά από τα πραγματικά στοιχεία θα γίνεται χρέωση όλων των εκπτώσεων που ο πελάτης έλαβε στον 1ο λογαριασμό.