12.04.13

Η ανάπλαση κατοικίας στη Μάνη, πραγματοποιήθηκε από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο HHHARCHITECTS. Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου, συμμετείχε στη μελέτη και τον σχεδιασμό του συστήματος θέρμανσης της κατοικίας, λαμβάνοντας  υπόψιν τις  πολυεπίπεδες εσωτερικές αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις και την απαίτηση για αισθητική ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων.

ek 1 ek 2 ek 3 ek 4 ek 5 ek 6 ek 7 ek 8