06.01.16

Πολλοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, επικαλούνται δυσπραγία στην υλοποίηση επενδύσεων για τις επιχειρήσεις τους σήμερα. Θα αφήσουμε «εκτός θέματος» όσους δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν υποστεί πραγματικές ζημιές, γενικά  λόγω της οικονομικής κρίσης, χωρίς να εξετάσουμε ακριβείς αιτίες που έχει συμβεί αυτό και θα αναφερθούμε σε όσους  καταγράφουν κέρδη.

Στις περιπτώσεις κερδοφορίας, οι επενδύσεις, επειδή καταγράφονται ως άμεσα έξοδα της επιχείρησης έχουν ως αποτέλεσμα την απομειώση του κέρδους, και εμμέσως την μείωση απόδοσης φόρου των κερδών. Με αυτόν τον τρόπο μια επιχείρηση μπορεί να εκσυγχρονιστεί, να αυξήσει την αξία της, να κάνει καλύτερο το περιβάλλον εργασίας, δίνοντας προοπτική ανάπτυξης στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της. Κυρίως όμως,  να υπερβεί την στείρα διαμαρτυρία για την υπεροφορολόγηση των επιχειρήσεων και να την εκμεταλλευτεί δημιουργικά και προοδευτικά.

Η υπερφορολόγηση είναι μια πραγματική αποτυχία της ελληνικής οικονομίας, επειδή οι φόροι δεν μετουσιώνονται σε μια βελτίωση της καθημερινότητας του έλληνα πολίτη. Όμως, ό,τι δεν βελτιώνει το Κράτος, επενδύοντας τα «κέρδη» του από φόρους, δεν σημαίνει ότι ο έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να το επικαλείται ως πρότυπο και να το μιμείται, δημιουργώντας ένα μικροκλίμα μιζέριας και αδιεξόδου ή να επιδίδεται σε ατελέσφορες ενέργειες φοροδιαφυγής ή/και αθέτησης των διαφόρων υποχρεώσεων του.

Ακολουθεί ένα απλοποιημένο οικονομικό παράδειγμα για την αποσαφήνιση των παραπάνω:

Χωρίς να υπολογίζονται κλίμακες φορολογίας και προκαταβολές φόρων, μια επιχείρηση με φορολογικό συντελεστή 29% και κέρδη 1.000.000€ θα πλήρωνε φόρο 290.000€. Εάν πραγματοποιήσει μια επένδυση 200.000 €, τα κέρδη της θα είναι 800000€, ο φόρος που θα πληρώσει άμεσα θα είναι 29%*800.000€ = 232.000€. Η διαφορά του φόρου 290.000 – 232.000 = 58.000€ ουσιαστικά μειώνει το κόστος της επένδυσης σε 200.000-58.000 = 142.000€,

Ο επιχειρηματίας αποδίδει λιγότερο φόρο, 200.000€ οδηγούνται άμεσα στην αγορά και βελτιώνουν την φήμη της επιχείρησης και η οικονομική της αξία αυξάνεται τουλάχιστον κατά το ποσό της επένδυσης, δηλαδή 200.000€, που της έχει κοστίσει όμως, 142.000€!

Επιπλέον, από την πρόχειρη άνωθεν ανάλυση δίδεται και υλικό για επανάκριση των επιδοτήσεων ως εργαλεία ανάπτυξης σε κερδοφόρες επιχειρήσεις, που απαιτούν εμπλοκή σε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, όπου ούτως ή άλλως απαιτούν την αρχική δαπάνη όλου του κεφαλαίου, για την επένδυση του οποίου, συνήθως ένα ποσοστό επιστρέφεται στην επιχείρηση ως επιδότηση μετά την έλευση αρκετού χρόνου μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Παρακάτω, μέσω εικόνων από μια ανακαίνιση σε ξενοδοχειακό κτίριο γίνεται κατανοητό πόσο πιο αποδοτικό είναι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις να μην εγκλωβίζονται στις παράλογες πρακτικές φορολόγησης του κράτους, να τις αντιμετωπίζουν δημιουργικά και να δίδουν προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας για τις επιχειρήσεις τους και να προσφέρουν εργασία σε πλήθος επαγγελματιών!

Η χρονική διάρκεια  μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης της ανακαίνισης των 112 λουτρών του  ξενοδοχείου καθώς και των προσόψεως και των κουφωμάτων  112 δωματίων δεν θα ξεπεράσει τους 4 μήνες, και θα προσφέρει την δυνατότητα στην επιχείρηση να διεκδικήσει καλύτερους όρους συμβάσεων με τους ενδιαφερόμενους πελάτες της (τουριστικούς πράκτορες ή/και ιδιώτες).

Επιμέλεια: kaptech.gr

IMG_3196

IMG_2718 - CopyIMG_2745 - CopyIMG_3125IMG_3053IMG_3042IMG_3182IMG_3190