16.06.15

Παρατηρώντας το ΠΑΡΑΛΟΓΟ να εισβάλλει από παντού, ήρθε και ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός της καταπληκτικής ΔΕΗ…

Πάγια Χρέωση ΔΕΗ…
1/2012: 0,05430€/kWh
1/2013: 0,05974€/kWh (+10,01%)
1/2014: 0,07793€/kWh (+30,44%)
1/2015: 0,09460€/kWh (+21,39%)

Δηλαδή αύξηση τα 3 τελευταία χρόνια +74,22%!!!

Πάγια Χρέωση Νύκτας ΔΕΗ…
1/2013: 0,05600€/kWh
1/2014: 0,06610€/kWh(+18,04%)
1/2015: 0,06610€/kWh(+0,00%)

Ειδικό Τέλος Μείωςης Εκπομπών Αέριων Ρύπων ΔΕΗ…
1/2012: 0,00263€/kWh
1/2013: 0,00881€/kWh(+234,98%)
1/2014: 0,02080€/kWh(+136,09%)
1/2015: 0,02630€/kWh(+26,44%)

Δηλαδή αύξηση τα 3 τελευταία χρόνια +900%!!!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η πάγια χρέωση ΔΕΗ, μάλλον ακολουθεί οικονομικά στοιχεία άλλης χώρας που τα νοικοκυριά της ευημερούν!!!
2. Τα νοικοκυριά συμφέρει να λειτουργούν σαν night clubs, για να ευεργετηθούν από την μικρή αύξηση του «νυχτερινού τιμολογίου»…
3. Η οικονομική αποτυχία της εφαρμογής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εκούσια ή ακούσια), κυρίως Φωτοβολταϊκών και δευτερευόντως Ανεμογεννητριών, που επιδοτούνταν παράλογα, και παρά το «κούρεμα» -30 έως -50% που έγινε στα συμβόλαια των «επενδυτών»…μεταφέρεται και στους οικιακούς καταναλωτές!!!