25.08.12

Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με βάση τη συμφωνηθείσα τιμή πώλησης, τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Για το λόγο αυτό υπογράφετε μια σύμβαση (“Σύμβαση Συμψηφισμού” όπως λέγεται) με τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό πάροχο αν δεν είστε πελάτης της ΔΕΗ. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ (ή τον εναλλακτικό σας πάροχο) και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250 € και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 100 €, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 150 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ (ή εναλλακτικός πάροχός σας) στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Η τιμή αυτή προσαυξάνεται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού της περασμένης χρονιάς. Αν για παράδειγμα υπογράψετε σύμβαση με τη ΔΕΗ την περίοδο 1/8/2012 έως 31/1/2013, θα πάρετε 25 λεπτά για κάθε κιλοβατώρα που παράγει το φωτοβολταϊκό σας. Αν υποθέσουμε ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός είναι 2%, 25% αύξηση μεταφράζεται σε 0,5%. Το 2013 λοιπόν θα πληρώνεστε με
25*1,005=25,125 λεπτά την κιλοβατώρα, το 2014 με 25,125*1,005=25,251 λεπτά την κιλοβατώρα κ.ο.κ.

Πόση ενέργεια θα παράγει το φωτοβολταϊκό μου;

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα σας δώσει το σύστημά σας σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως περί τις 1.200-1.650 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kWh/kWp ανά έτος). Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις βόρειες.

PV Energy Chart

Την ενέργεια αυτή παράγει ένα φωτοβολταϊκό όταν είναι στη βέλτιστη κλίση (25-30 μοίρες) και προσανατολισμό (τα φωτοβολταϊκά να κοιτάνε στο Νότο). Αν το κτίριο σας έχει άλλο προσανατολισμό και η κλίση της στέγης σας είναι μικρότερη από τη βέλτιστη, θα έχετε κάποιες απώλειες, αλλά όχι σημαντικές. Οι απώλειες αυτές είναι συνήθως 5-10% από το βέλτιστο.