29.01.14
Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου & Συνεργάτες στη Λίστα Επαγγελματιών Χρηματοδότησης της Εταιρείας Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α).
Διαβάστε λεπτομέρειες που σας ενδιαφέρουν για τα προγράμματα χρηματοδότησης της  Εταιρείας Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) >>>
ΜΕ τα νέα χρηματοδοτικά πρόγραμματα η ΕΠΑ Αττικής κάνει πιο προσιτή για τους οικιακούς καταναλωτές τη δυνατότητα απόκτησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου.
Η ΕΠΑ Αττικής χρηματοδοτεί απευθείας, χωρίς την παρεμβολή καμίας τράπεζας, σε μεγάλες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αλλά και σε μεμονωμένα διαμερίσματα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, το κόστος κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης αυτών.
α) Άτοκη χρηματοδότηση σε κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων
Χρηματοδοτούμενο ποσό 
Καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα του κτηρίου και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:
Εγκατεστημένη ισχύς     Χρηματοδοτούμενο Ποσό
(kcal/h)                                 (συμπ. ΦΠΑ)
 >=200.000                          12.300€
 170.000 – 199.999             9.840€
 120.000 – 169.999             7.380€
Όροι προσφοράς
Η προσφορά ισχύει για Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 120.000 kcal/h και άνω και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
Η αποπληρωμή του κόστους εγκατάστασης προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε διάστημα 3 ετών, σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής – Λίστα επαγγελματιών χρηματοδότησης.
Η χρηματοδότηση καλύπτει τις συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου (λέβητας, καυστήρας, σωληνώσεις, συσκευές ασφαλείας, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, κόστος μελέτης κ.α.). Δεν θα καλύπτονται εξαρτήματα ή συσκευές που δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου (π.χ. κουζίνα φ.α., ταχυθερμοσίφωνας φ.α. κλπ) ή την μετατροπή του συστήματος καύσης (π.χ. σώματα καλοριφέρ).
Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή.
Η προσφορά δεν ισχύει αν ο καταναλωτής παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης (ή/και του προσαρτήματος χρηματοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης).
* Σημείωση: Δε διατίθεται χρηματοδότηση με άλλο χρόνο αποπληρωμής.
β) Χρηματοδότηση σε αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις)
Χρηματοδοτούμενο ποσό 
Χρηματοδότηση του κόστους μετατροπής/εγκατάστασης θέρμανσης αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος (ανεξαρτήτου της ισχύος λέβητα) το ανώτατο μέχρι του ποσού των 1.200€ (συμπ. ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα.
Όροι προσφοράς
Η χρηματοδότηση ισχύει στην περίπτωση πολλαπλών – δύο (2) και άνω – συμβάσεων αυτόνομων θερμάνσεων (αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων) ανά νέο παροχετευτικό αγωγό που θα συμβολαιοποιηθούν στην ίδια προωθητική περίοδο. Η χρηματοδότηση ισχύει και στην περίπτωση όπου δύο (2) μεμονωμένα διαμερίσματα δεν ανήκουν στο ίδιο ακίνητο, αλλά τροφοδοτούνται από την ίδια παροχή.
Η χρηματοδότηση εκάστης αυτόνομης σύνδεσης εγκρίνεται μετά το πέρας της ενεργοποίησης δύο τουλάχιστον συνδέσεων που έχουν συμβολαιοποιηθεί στην ίδια προωθητική περίοδο.
Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται σε διάστημα 2 ετών, σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
Ο καταναλωτής οφείλει να αποπληρώσει το χρηματοδοτούμενο ποσό πλέον τόκων της ΕΠΑ Αττικής. Το επιτόκιο είναι 7,0%.
Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής – Λίστα επαγγελματιών χρηματοδότησης.
Η χρηματοδότηση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής με την προσκόμιση προς έλεγχο των παρακάτω:
Έντυπο χρηματοδότησης,
Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής,
Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης, και
Προσάρτημα χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο και από τα 3 συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής),
για κάθε αυτόνομη σύνδεση και για τουλάχιστο δύο (2) διαμερισμάτων στην ίδια παροχή.
Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή.
Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).
* Σημείωση: Η χρηματοδότηση ισχύει και στην περίπτωση ενεργοποίησης  ενός (1) μεμονωμένου διαμερίσματος σε ακίνητο, όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενεργοποίηση ενός διαμερίσματος εντός των προηγούμενων 90 ημερών.
Περιγραφή διαδικασίας
Ο καταναλωτής  συμφωνεί με έναν επαγγελματία εγκαταστάτη της αρεσκείας του, που συμμετέχει όμως στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Λίστα επαγγελματιών χρηματοδότησης), για την εσωτερική εγκατάσταση και οι δύο μαζί υπογράφουν με την ΕΠΑ Ατιικής το προσάρτημα σύμβασης για χρήση του χρηματοδοτικού προγράμματος. Η ΕΠΑ Αττικής αναλαμβάνει η ίδια την πληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού για το κόστος κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης προς τον εγκαταστάτη.
Η προσφορά ισχύει για υπογραφή σύμβασης και προσαρτήματος χρηματοδότησης μέχρι και τις 21/03/2014.
Ποια τα οφέλη για τον καταναλωτή
Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΠΑ Αττικής είστε πολλαπλά κερδισμένοι καθώς:
• Κερδίζετε από την πρώτη ημέρα σύνδεσης σας ασύγκριτη οικονομία, που ξεπερνά το 40%, στο κόστος θέρμανσης και τα πολυάριθμα οφέλη που προσφέρει το φυσικό αέριο.
• Αποπληρώνετε το χρηματοδοτούμενο ποσό για το κόστος της εγκατάστασης θέρμανσης σε 3 έτη (σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις) στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης ή σε 2 έτη (σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις)
στην περίπτωση αυτόνομης θέρμανσης, πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού αερίου.
• Η διαδικασία είναι εύκολη αφού απευθύνεστε και συναλλάσσεστε μόνο με την ΕΠΑ Αττικής.
• Σε περίπτωση κεντρική θέρμανσης, η λήψη της απόφασης και η διαδικασία είναι απλή αφού για να προχωρήσετε με τη χρηματοδότηση απαιτείται μόνο η συμφωνία του 50%+1 των ψήφων συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας.