13.08.16

Μέσα σε 3 μήνες το πρώην συνεργείο και έκθεση αυτοκινήτων μεταμορφώθηκε στα υπερσύγχρονα  γραφεία των τμημάτων εξυπηρέτησης πρακτόρων δικτύου ΟΠΑΠ, τεχνικών τμημάτων και των θυγατρικών εταιρειων του ομίλου ΟΠΑΠ, στη Λεωφόρο Αθηνών 108. Ένα ακόμη θαύμα συνεργασίας της ομάδας μηχανικών του ΟΠΑΠ, της ομάδας  Μελετών  (A&M Architects) και της Ομάδας του Ανάδοχου της κατασκευής (CORE). Επιφορτισμένα μέλη της ομάδας μηχανικών του ΟΠΑΠ,  για την επίβλεψη του έργου, όσον αφορά στις οικοδομικές εργασίες, είχε ο κ. Ζωγραφίδης Νικόλαος – Πολιτικός Μηχανικός και στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, είχε ο κ. Καπάζογλου Δημοσθένης – Μηχανολόγος Μηχανικός.

Το έργο έγινε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος μεταφοράς των  διοικητικών τμημάτων, τμημάτων εξυπηρέτησης δικτύου πρακτόρων, τεχνικών τμημάτων και θυγατρικών του ΟΠΑΠ, από το κτίριο της Λεωφόρου Κηφισού 62.

Σε πρώτη φάση μεταφέρθηκαν τα τμήματα διοίκησης σε πλήρως αναδιαρρυθμισμένο κτίριο, στη Λεωφόρο Αθηνών 112,  όπου πραγματοποιήθηκε ένα πρώτο θαύμα συνεργασίας με συντελεστές,  ομάδα μηχανικών του ΟΠΑΠ (επίβλεψη του έργου για τον ΟΠΑΠ, κ. Βεζυργιάννης Νικόλαος – Πολιτικός Μηχανικός, κ. Νικολάου Γεώργιος – Μηχανολόγος Μηχανικός), ομάδα  Μελετών της εταιρείας A&M Architects και ομάδα της κατασκευαστικής  εταιρείας CORE. Σε δεύτερη φάση (ολοκλήρωση), μεταφέρθηκαν τα τεχνικά τμήματα, τα τμήματα εξυπηρέτησης του δικτύου πρακτόρων και θυγατρικές εταιρείες ομίλου ΟΠΑΠ, στη Λεωφόρο Αθηνών 108.

Ακολουθούν φωτογραφίες της μεταμόρφωσης που συντελέστηκε στη Λεωφόρο Αθηνών 108:

 

IMG_1468 IMG_6619 (2)
IMG_4478 IMG_6498
IMG_4939 (2) IMG_6618
IMG_4777 IMG_6617
IMG_4618 IMG_6626
Untitled IMG_6735

 

EDIT: kaptech.gr

PHOTOS: Αρχείο kaptech.gr