04.09.14

Ένας τυπικός ηλιακός  θερμοσίφωνας, με ηλιακούς συλλέκτες 3m2  στην ηλιόλουστη Ελλάδα, εξοικονομεί ετησίως 1400kWh περίπου. Θεωρώντας ότι η θέρμανση του νερού θα γινόταν με την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτρέπει την έκλυση 1400kg CO2/έτος στην ατμόσφαιρα. Δεδομένου ότι ένα μέσο δένδρο απορροφά 6kg CO2/έτος, η συγκεκριμένη ποσότητα είναι ίση με αυτήν που απορροφούν 230 δένδρα ετησίως.

Αλήθεια 1:  Αν και ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να υστερεί από  αισθητικής απόψεως, είναι οπωσδήποτε μια αξιόλογη περιβαλλοντική («πράσινη») επένδυση .

Αλήθεια 2:  Καταναλώνεται ενέργεια για την παραγωγή του ηλιακού θερμοσίφωνα, που αν δεν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  μέρος της αποτροπής της έκλυσης CO2 από την χρήση του ηλιακού θερμοσίφωνα, εκλύεται κατά την παραγωγή του!

EDIT: kaptech

SOURCE: ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΠΕΡΔΙΟΣ