15.05.13

Αλλάζει πλήρως ο ρόλος των οικιακών φωτοβολταϊκών (μέχρι 10 κιλοβάτ), τα οποία από συντελεστής βελτίωσης του οικογενειακού εισοδήματος, μετατρέπονται απλώς σε εργαλείο υποκατάστασης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για ένα νοικοκυριό, ή διατήρησης του κόστους σε προκαθορισμένα επίπεδα σε επίπεδο 20ετίας.

Στην κατεύθυνση αυτή ωθεί η νέα απόφαση για τις ταρίφες στα οικιακά φωτοβολταϊκά, η οποία κατεβάζει την τιμή με την οποία εξαγοράζονται οι 1.000 κιλοβατώρες, από 524 ευρώ που είναι σήμερα, σε 125 ευρώ για το 2013, με σταδιακή μείωση έως και το 2019 οπότε η ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαγοράζεται προς 80 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές που ενέκρινε τελικά το υπουργείο, είναι πολύ πιο χαμηλές και από αυτές που είχαν προκύψει από τη μελέτη που πραγματοποίησε η ΡΑΕ για την απόδοση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά.

Ωστόσο με την κλιμάκωση που θέτει το υπουργείο, στην ουσία δείχνει ότι θέλει να προωθήσει τη διαδικασία του net metering, την οποία εισάγει το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ και θα εφαρμόζεται για μικρές αιολικές και φωτοβολταϊκές μονάδες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, υπάρχει η δυνατότητα, ώστε η παραγόμενη ενέργεια από τη μονάδα (φωτοβολταϊκό ή αιολικό) να συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Το τυχόν πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό, θα διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η διαδικασία αυτή θα γίνεται περισσότερο αποτελεσματική, όσο αυξάνεται η τιμή της κιλοβατώρας, καθώς το κόστος της αυτοπαραγωγής είναι σταθερό με βάση την επένδυση που έγινε μία και μόνο φορά. Έτσι σε πρώτη φάση το net metering θα είναι ελκυστικό μόνο για μεγάλες καταναλώσεις άνω των 3.000 κιλοβατωρών το τετράμηνο καθώς στις καταναλώσεις αυτές οι 1.000 κιλοβατώρες (μόνο ενέργεια) χρεώνονται προς περίπου 93 ευρώ.

Ωστόσο ενόψει απελευθέρωσης των τιμολογίων, είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις είτε λόγω ανόδου των τιμών των καυσίμων, είτε ανόδου των τιμών των ρύπων. Οπότε ένας καταναλωτής θα μπορεί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στην κατοικία του να εξασφαλίζει σταθερή τιμή κιλοβατώρας με βάση το ύψος της επένδυσης που πραγματοποίησε.

Όπως μάλιστα παρατηρούν άνθρωποι της αγοράς, μετά τη νέα απόφαση θα υπάρξει «πάγωμα» στην εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών, ενώ θα πιεστούν προς τα κάτω και οι τιμές, οι οποίες μέχρι πρόσφατα επηρεάζονταν σημαντικά από τα υψηλότατα περιθώρια απόδοσης που είχε η επένδυση στα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Πάντως για την εφαρμογή του νέου μέτρου, πολλά θα εξαρτηθούν από την υπουργική απόφαση που θα πρέπει να εκδοθεί μετά την ψήφιση του νόμου για τις ΑΠΕ. Σε αυτήν θα πρέπει να καθοριστούν πολλές λεπτομέρειες της σύμβασης συμψηφισμού , όπως πώς θα γίνονται οι χρεώσεις για τη χρήση δικτύων, οι χρεώσεις παγίων, κλπ. Για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να κάνουν εισήγηση οι Διαχειριστές των δικτύων μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία Μαρτίου, τα εγκατεστημένα σε λειτουργία φωτοβολταϊκά σε στέγες είχαν συνολική ισχύ 341 μεγαβάτ, έναντι 316 μεγαβάτ τον Ιανουάριο. Η ενέργεια που παρήγαγαν πληρώθηκε προς 524,1 ευρώ οι 1.000 κιλοβατώρες.

Μέχρι στιγμής είχαν εξαιρεθεί από την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου, μέτρο που ίσχυσε για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεράστια ελλείμματα του λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ και το Μάρτιο ανέρχονταν σε 316 εκατομμύρια ευρώ.

Το γεγονός της εξαίρεσης των οικιακών φωτοβολταϊκών, τα έσοδα των οποίων είναι επιπλέον και αφορολόγητα, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες που επένδυσαν σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.

του Μιχάλη Καϊταντζίδη

euro2day.gr