Υπηρεσίες

Διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Μελέτες Η/Μ & Ενεργειακές Μελέτες – Επιβλέψεις Η/Μ Έργων

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων και Εγκαταστάσεων
(αυτονομία παλαιών συστημάτων θέρμανσης, αντικατάσταση ωρομέτρησης με θερμιδομέτρηση)

Κατανομή δαπανών

Ένταξη σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων («εξ’οικονομώ κατ’ οίκον», ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος)

Τεχνικός Ασφαλείας – Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου

Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η

Βεβαίωση Μηχανικού

Τεχνική Έκθεση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Ν4014/2011)

Βεβαίωση Καταλληλότητας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Φωτοβολταϊκά

Φυσικό Αέριο

Συμβουλευτική Τεχνική και Οικονομική

Πιστοποιήσεις ISO

Logistics (Εφοδιαστική)

Αντλίες θερμότητας

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Άδειες Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Μελέτες Πυροπροστασίας

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

Νομιμοποιήσεις Τακτοποιήσεις Ακινήτων

Έργα Βιομάζας

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Αιολικά

Ηλιοθερμικά

Έργα Συμπαραγωγής Ενέργειας (Σ.Η.Θ)