Υπηρεσίες

Διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Μελέτες Η/Μ & Ενεργειακές Μελέτες – Επιβλέψεις Η/Μ Έργων

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων και Εγκαταστάσεων
(αυτονομία παλαιών συστημάτων θέρμανσης, αντικατάσταση ωρομέτρησης με θερμιδομέτρηση)

Κατανομή δαπανών

Ένταξη σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων (Εξοικονομώ – Αυτονομώ)

Τεχνικός Ασφαλείας – Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου

Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η

Βεβαίωση Μηχανικού

Τεχνική Έκθεση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Ν4014/2011)

Βεβαίωση Καταλληλότητας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Φωτοβολταϊκά

Φυσικό Αέριο

Συμβουλευτική Τεχνική και Οικονομική

Πιστοποιήσεις ISO

Logistics (Εφοδιαστική)

Αντλίες θερμότητας

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Άδειες Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Μελέτες Πυροπροστασίας

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

Νομιμοποιήσεις Τακτοποιήσεις Ακινήτων

Έργα Βιομάζας

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Αιολικά

Ηλιοθερμικά

Έργα Συμπαραγωγής Ενέργειας (Σ.Η.Θ)