Διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Το γραφείο έχει εργοληπτικό πτυχίο (εργολήπτες δημοσίων έργων – εγγεγραμμένοι σε Μητρώο.Εργοληπτικών.ΕΠιχειρήσεων) κατηγορίας Η/Μ, Τάξης 1ης, Υδραυλικά υπό πίεση Τάξης Α1, και βιομηχανικά – ενεργειακά, Τάξης Α1 , για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτούνται.

Τα έργα που αναλαμβάνει το γραφείο είναι αμιγώς ηλεκτρομηχανολογικά, είτε εντάσσονται σε ένα γενικότερο κατασκευαστικό έργο, ως τμήμα του (κτίριο ή βιομηχανική εγκατάσταση), είτε περιλαμβάνουν και οικοδομικά έργα (κοινοπραξίες ή κατά περίπτωση συνεργασίες με τεχνίτες οικοδομικών εργασιών)

Η διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε περιέχουν τμήμα ή ένα σύνολο από τις κάτωθι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

  • Ηλεκτρικά (Ισχυρά (φωτισμός – κίνηση – ηλεκτρικοί πίνακες – ηλεκτρικά πεδία), Ασθενή (voice, data, πυρανίχνευση,CCTV, wifi – internet, Συναγερμοί, access control, computer room),
  • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
  • Υδραυλικά – Αποχέτευση – Όμβρια
  • Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units))
  • Εξαερισμός
  • Θέρμανση (μονωσωλήνιο, ενδοδαπέδια, ηλιακή, γεωθερμία)
  • Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Παθητική Πυροπροστασία)
  • Φυσικό αέριο (οικιακό, επαγγελματικό)
  • Φωτοβολταϊκά (οικιακά, βιομηχανικά)
  • Ηλιοθερμικά