19.09.12

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 203.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α). Τα στοιχεία που αναλύονται στατιστικά αναφέρονται σε μικρότερο πλήθος και στο διάστημα από 9/1/2011 έως 19/9/2012.

Δείτε τα πλήρη στοιχεία ›

Πηγή: Υ.Π.Ε.Κ.Α