22.11.12

Συμμετοχή στην 7η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΙΛΑ», του αρχιτεκτονικού γραφείου HHHARCITECTS.

Το Τ.Γ.Κ συμμετείχε στο έργο «ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ» εκτελώντας τις μελέτες εφαρμογής και την κατασκευή – διαχείριση του κλιματισμού και των ηλεκτρικών, υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος.