21.04.17

Το πρόγραμμα βρίσκεται «παγωμένο» από τον 10/2015 και η επανεκκίνησή του αναμένεται με ζωηρό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί για τους περισσότερους ιδιοκτήτες κατοικιών  μοναδική οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, που θα πραγματοποιούσαν είτε μερικώς είτε καθόλου και για πολλούς επαγγελματίες, αποτελεί σημαντικό εργασιακό αντικείμενο και κίνητρο για προσφορά απασχόλησης.

Πιθανές αλλάγες που θα περιλαμβάνει το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , αναμένονται στα χρηματικά όρια, στα ποσοστά επιδότησης αλλά και στις διαδικασίες ένταξης.  Οι αιτήσεις δε, αναμένεται να γίνουν μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών θα έχει ως ανώτατο όριο τα 25.000 ευρώ, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης θα φτάνουν έως και 70% και θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο θα είναι το ποσοστό επιδότησης.

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, συγκεκριμένα προσαύξηση κατά 5% ανά μέλος. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης.

Τα νέα όρια πλέον διαμορφώνονται ως εξής:

⦁ Για ατομικό εισόδημα έως10.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 60%

⦁ Για ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως15.000 ευρώκαι για οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 50%.

⦁ Για ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 25.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 40%.

⦁ Για ατομικό εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 35%.

⦁ Για ατομικό εισόδημα από 25.000 ευρώ έως30.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 30%.

⦁ Για ατομικό εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 25%.

Πηγή: b2green.gr

Επιμέλεια: kaptech.gr