22.12.21

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου & Συνεργάτες εκπόνησε μελέτη εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για νέα κατοικία, 400μ2 στη Σκιάθο για την οποία οι ιδιοκτήτες είχαν απαίτηση να έχει το ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα.

Αρχικά σχεδιαστηκαν όλες οι εγκαταστάσεις ώστε να καταναλώνουν την ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς όμως να υπάρχει καμία έκπτωση στις συνθήκες άνεσης.  Μέτα, σαν λύση για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος δόθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού που πρακτικά θα παρήγαγε σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και θα το απέδιδε ως αντιστάθμιση (net metering) των ηλεκτρικών καταναλώσεων του κτιρίου,  στο δίκτυο.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτιρίου προέβλεπε γυμνα μπετά τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, οπότε όλες οι εγκαταστάσεις θα έπρεπε να σχεδιαστούν ώστε να αφήνουν το γυμνό μπετό αισθητικά ανέπαφο.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι ανάγκες του κτιρίου καλύφθηκαν με την εγκατάσταση 2 συστημάτων VRV. Οι 2 εξωτερικές μονάδες τοποθετούνται σε αναβαθμίδα στον περιβάλλοντα χώρο, οπότε είναι οπτικά εξαφανισμένες. Οι 2 εξωτερικές μονάδες είναι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Χρησιμοποιούν το νερό γεώτρησης και μια δεξαμενη μπετόν για την λειτουργία των υδρόψυκτων εναλλακτών τους, μειώνοντας στο ελάχιστο την απαίτηση ηλεκτρικής κατανάλωσης.

KAPTECH_GEOTHERMAL INSTALLATION LAYOUT _SKIATHOS_rev1

KAPTECH_PID_SKIATHOS_rev1

Οι εσωτερικές μονάδες είναι εξαφανισμένες οπτικά. Για παράδειγμα, οι μεγάλες μονάδες ψύξης/θέρμανσης των χώρων του ισογείου είναι τοποθετημένες στο υπόγειο και οι αεραγωγοί τους ξετρυπάνε την πλάκα ισογείου και οδεύουν σε διαμορφώσεις ερμαρίων στην κουζίνα του ισογείου και του ενεργειακού τζακιού στο καθιστικό του ισογείου για να θερμάνουν/ψύξουν τους χώρους.

Επίσης, ένας εναλλάκτης εξαερισμού με στοιχείο ψύξης – θέρμανσης ρυθμίζει τις συνθήκες ποιότητας αέρα σε όλο το κτίριο, μέσω αεραγωγών που οπτικά είναι εξαφανισμένοι στο κεντρικό κλμακοστάσιο του κτιρίου.

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ KLIM_AER (2)

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ KLIM_AER

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ KLIM_AER

Το αποτέλεσμα είναι να φαίνεται μόνο το γυμνό μπετόν στους χώρους ακριβώς όπως προβλεπόταν σε αρχικά φωτορεαλιστικά αρχιτεκτονικά σχέδια.

ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τα ζεστά νερά χρήσης παρέχονται από αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και από ηλιοθερμικά panel. Τα panel έχουν προτεραιότητα στην παρασκευή της θερμοκρασίας του ζεστού νερού. Όταν δεν επαρκούν η αντλία θερμότητας παρέχει το υπόλοιπο της ενέργειας που απαιτείται.

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου γίνεται με LED φωτιστικά. Στον περιβάλλοντα χώρο έχει γίνει πρόταση για τοποθέτηση LED φωτιστικών που θα φέρουν φωτοβολταϊκό panel ώστε να ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.

Στις θέσεις στάθμευσης εγκαθίσταται φορτιστής ηλεκτροκίνητων οχημάτων  (αυτοκίνητα – ποδήλατα).

Όλες οι αντλίες είναι χαμηλής κατανάλωσης με ρύθμιση μέσω inverter.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΟΜΒΡΙΑ

Τα λύματα οδηγούνται μέσω αντλιών σε αναερόβιο βιολογικό σταθμό για την επεξεργασία τους και την διάθεση τους εντός του εδάφους.

Τα όμβρια συλλέγονται μέσω αγωγών σε δεξαμενή για την επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση του διααμορφωμένου περιβάλλοντος χώρου.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Υπάρχει γεώτρηση ύδρευσης από τη οποία το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενή ύδρευσης και μέσω πιεστικού συγκροτήματος διοχετεύεται για χρήση.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Υπάρχει πρόταση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels (210 panels) για αντισταθμιστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Η εγκατάσταση πρακτικά θα εκμηδένιζε μέσω της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας την ηλεκτρική κατανάλωση από το δίκτυο.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ_ΘΕΣΗ ΓΙΑ PV

 

EDIT: KAPTECH.GR

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

HHHARCHITECTS (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

REGEON (ΓΕΩΘΕΡΜIKH ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

ΚΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ)