11.07.15

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), κατόπιν εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας, διενεργούνται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η πιστοποίηση και η δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, από τις 30/6/2015, υφίσταται, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης και εγγραφής σε μητρώο πιστοποιημένων επιθεωρητών.

Ο Δημοσθένης Χ. Καπάζογλου είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής με Α.Μ ΥΠΑΠΕΝ: 138 και έχει διενεργήσει  πλέον των 450 ενεργειακών επιθεωρήσεων σε οικιακά και επαγγελματικά κτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, εδώ.