Μελέτες Η/Μ & Ενεργειακές Μελέτες – Επιβλέψεις Η/Μ Έργων

Οι μέλετες και οι επιβλέψεις που αναλαμβάνει το γραφείο είναι αμιγώς ηλεκτρομηχανολογικές, για κατάθεση σε πολεοδομία, ενεργειακές μελέτες (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), εφαρμογής, αποτυπώσεις ή προμελέτες για την σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών για ανάληψη – διαχείριση έργου.

Η μελέτες που αναλαμβάνουμε περιέχουν τμήμα ή ένα σύνολο από τις κάτωθι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

 • Ενεργειακές μελέτες (κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ με χρήση κατάλληλου λογισμικού)
 • Ηλεκτρικά (Ισχυρά (φωτισμός – κίνηση – ηλεκτρικοί πίνακες – ηλεκτρικά πεδία), Ασθενή (voice, data, πυρανίχνευση,CCTV, wifi – internet, Συναγερμοί, access control, computer room),
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Υδραυλικά – Αποχέτευση – Όμβρια
 • Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units))
 • Εξαερισμός
 • Θέρμανση (μονωσωλήνιο, ενδοδαπέδια, ηλιακή, γεωθερμία)
 • Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Παθητική Πυροπροστασία)
 • Φυσικό αέριο (οικιακό, επαγγελματικό)
 • Φωτοβολταϊκά (οικιακά, βιομηχανικά)
 • Ηλιοθερμικά