Διακρίσεις Έργων με Συμμετοχή του Τεχνικού Γραφείο Καπάζογλου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΕΣ 2013

Bραβείο ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2012 για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΜΑΝΗ, του περιοδικού ΔΟΜΕΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, για το αρχιτεκτονικό γραφείο ΗΗΗARCHITECTS (Αρχιτέκτονες Νικήτας Χατζημιχάλης και Νίκος Χατζημιχάλης).

Το Τ.Γ.Κ συμμετείχε εκτελώντας την μελέτη εφαρμογής για την θέρμανση του κτιριακού συγκροτήματος.

7Η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Συμμετοχή στην 7η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΙΛΑ», του αρχιτεκτονικού γραφείου HHHARCITECTS.

Το Τ.Γ.Κ συμμετείχε στο έργο «ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ» εκτελώντας τις μελέτες εφαρμογής και την κατασκευή – διαχείριση του κλιματισμού και των ηλεκτρικών, υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΕΣ 2011

Έπαινος καλύτερου πραγματοποιημένου έργου των ετών 2008-2010 για το έργο  «ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ» του αρχιτεκτονικού γραφείου HHHARCITECTS στο οποίο το Τ.Γ.Κ συμμετείχε εκτελώντας τις μελέτες εφαρμογής και την κατασκευή – διαχείριση του κλιματισμού και των ηλεκτρικών, υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος.
“Δύο κατοικίες στην Ανάβυσσο”

Δημοσιεύσεις Έργων με Συμμετοχή του Τεχνικού Γραφείο Καπάζογλου

ΕΚ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΕΥΧΟΣ 175/03.2013

ek 1 ek 2 ek 3 ek 4 ek 5 ek 6 ek 7 ek 8

ΕΚ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΕΥΧΟΣ 174/01.2013

ΔΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ 2013 – ΤΕΥΧΟΣ 09/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ + ΤΕΥΧΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ 44/2013

ΕΚ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΕΥΧΟΣ 172/11.2012

ΕΚ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΕΥΧΟΣ 167/05.2012

ΔΟΜΕΣ – ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2012

ΔΟΜΕΣ – ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2011

ΟΙΚΙΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ – ΤΕΥΧΟΣ 130/09.2011

ΟΙΚΙΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ – ΤΕΥΧΟΣ 126/05.2011

ΔΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ 2011 – ΤΕΥΧΟΣ 10/2010

OFFICE ΤΕΥΧΟΣ 18/2009