Ζητήστε Ενεργειακή Επιθεώρηση

Για την συλλογή στοιχείων, χρειαζόμαστε:

  • Κάτοψη (αν δεν υπάρχει γίνεται αποτύπωση)
  • Οικοδομική άδεια (απαραίτητη εάν το έτος έκδοσης της είναι >1983, προαιρετική εάν είναι <1983)
  • Έντυπα τακτοποίησης ημιυπαίθριου ή αυθαίρετου, εάν υπάρχουν.
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για την καταγραφή της επιφάνεια του ακινήτου)
  • Έντυπο καταχώρησης στο κτηματολόγιο, εφόσον υπάρχει.

Για την αυτοψία, χρειαζόμαστε:

  • Τα έντυπα για την συλλογή των στοιχείων
  • Πρόσβαση στον επιθεωρούμενο χώρο.
  • Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο
  • Πρόσβαση στον χώρο τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα, εφόσον υπάρχει.
  • Πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, για την περίπτωση επαγγελματικών χώρων και εφόσον υπάρχουν τέτοια μηχανήματα.