13.06.13

(το μηχανεύεσθαι είναι πρωταρχικό)

Τα τεχνολογικά στοιχεία αποτελούν στοιχεία παραγωγής του μηχανεύεσθαι (engineering). Δηλαδή, των διαδικασιών που ακολουθούν τα άτομα που συστηματοποιούν την δημιουργικότητά τους και την κατανόηση των μαθηματικών και άλλων επιστημών για να σχεδιάσουν στοιχεία που θα επιλύουν προβλήματα πάσης φύσεως.

Έχετε αναλογισθεί ποιό είναι το ποσοστό των τεχνολογικών στοιχείων που μας περιβάλλουν? Ρίξτε μια ματιά γύρω σας…ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, έπιπλα, κτήρια, σκεύη, αυτοκίνητα, χημικά προϊόντα, δρόμοι……σχεδόν τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον άνθρωπο, εκτός από τα βουνά, την θάλασσα, τον αέρα που αναπνέουμε και ότι άλλο αμιγώς φυσικό και σε φυσική κατάσταση.

Τί μάθαμε εμείς στο σχολείο για όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα που μας περιέβαλλαν?

Τί μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά στο σχολείο για όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που μας περιβάλλουν?

Είναι στοιχειώδες να έρχονται σε επαφή τα παιδιά με τις βασικές αρχές του μηχανεύεσθαι που παράγει όλη αυτή την τεχνολογία που τα περιβάλλει, κυρίως για να ανακαλύψουν την γοητεία του να δημιουργείς αλλά και την ευθύνη που φέρεις όταν παρεμβαίνεις τεχνητά σε ένα φυσικό περιβάλλον.

Το σχέδιο δράσης  «το μηχανεύεσθαι είναι πρωταρχικό» (The Engineering is Element (EiE) project) έχει σαν σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στο μηχανεύεσθαι (engineering) και την τεχνολογία. Μέσα από την ενσωμάτωση των δράσεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα  και μέσω διηγημάτων, οι συμμετέχοντες και οι αναγνώστες μαθαίνουν πως καθημερινά άτομα από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τις επιστήμες και το μηχανεύεσθαι για την επίλυση προβλημάτων. Τα παιδία που συμμετέχουν καλούνται να ανταποκριθούν σε αντίστοιχες προκλήσεις συστηματικής σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων, με αυτά που τους παρουσιάζονται μέσω των δράσεων και των διηγημάτων.

Το  «EiE project» προωθεί την εκμάθηση και την γνώση των πρωταρχικών στοιχείων του μηχανεύεσθαι και της τεχνολογίας που αυτό παράγει, μέσω κατάλληλου υλικού που ενσωματώνεται στα προγράμματα σπουδών των πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης, βασικής έρευνας και επαφής με την επαγγελματική εφαρμογή των αποτελεσμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ

The Engineering is Elementary project is a part of the National Center for Technological  Literacy (NTCL) at the Museum of Science, Boston. The NTCL aims to enhance knowledge of engineering and technology for people of all ages and inspire the next generation of engineers, inventors, and innovators. For more information, visit http://www.nctl.org.